Om


JNS Mark AB

 

org nr 556466-2988 

 

JNS Mark AB är ett familjeföretag med 15 anställda som varit verksamt sedan 1993. Vi utför markarbete i västerås med omnejd.

Sedan 2016 är vi en del av U-schakt Västerås Västmanlands största förmedling av maskintjänster. Vi har grävmaskiner i alla storlekar från 5 ton upp till 26 ton.

Vi utför dräneringsarbeten, enskilda avlopp, stensättning, gräver husgrunder, planerar villatomter, asfalterar uppfarter m.m

Vi säljer och utför transporter av grusmtrl och schaktmassor och har idag 6 lastbilarVi har den behörighet,utbildning och kunskap som krävs!

Vi har bla behörighet EBR och ESA 14 för kabelförläggning. Grävning i våtmark och dikning. Säker schakt m.m. Ring gärna och diskutera de arbeten du vill ha utförda och få information om vad som gäller. Chansa inte, använd företag som har rätt kunskap och utbildning.

Vi är Isodrän-certifierade för dräneringar!

Det är viktigt med rätt kunskap vid dränering, att ha koll på vilka regler som gäller inom respektive kommun.

Vi är auktoriserade för enskilda avlopp!

Och hjälper dig med ansökningshandlingar, placering och val av anläggning.

Se bildarkiv för exempel